Topaketak

BIA Urban Regeneration Forum / Bilbo2020

2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak aho batez onartu zuen Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda: mundu mailako plangintza bat, integrala eta eraldatzailea, zeinaren helburua baita giza garapen iraunkorra sustatzea gizarte, ekonomia eta ingurumen esparruetan.

Euskadik Euskadi-Basque Country 2030 Agendaren bidez bere egin du erronka global hori; eta gure lurraldera egokitu du agenda, guztientzako oinarrizko zerbitzuak eta giza garapenaren arlo guztietan aukerak sortuko dituen garapen iraunkorra bermatzeko konpromisoak ezaugarrituriko euskal hazkunde ereduaren ildotik.

EHAEO sortu zeneko 90. urteurrenarekin bat etorriz, Bizkaiko Ordezkaritzak “Territorios 2030 Lurraldeak”  izenburuko sail tematiko bat abian jarri du BIA Urban Regeneration Forum ekimenaren laugarren edizioan; sail hori izango da datozen edizioen haria ere, Euskadi-Basque Country 2030 Agendan jasotako ekintza planarekin bat etorrita. Edizio bakoitzean, garapen iraunkorreko helburu batean jarriko du arreta. 2020rako aurkezten ari garen edizioaren ardatza, «Mugikortasunerako espazioak», agendaren 9. helburuari zuzenean lotua da, eta mugikortasun jasangarriari buruz dihardu; zehazki, garraioen eraldaketaren eta garapenaren eta hiri eta lurralde ehunaren arteko loturaz.

Erronka itzela dugu soluzioak garatzeko, hala nola abiadura handiko trenaren ibilbiderako hiri sarbideetan edo geltoki berrien proiektuetan. Jardunbide egokien zer adibide ditugu gure inguruan? Zer ekintza izan daitezke hiria eta lurraldea mugikortasun jasangarriari begira arrakastaz eraldatzeko giltza? Zer eginkizun bete ditzakete plataforma logistikoek lurralde antolamenduan? Nola berreskuratu gure azpiegiturak berritu ondoren erabili gabe gelditutako espazioak?

BIA 2020 edizio honek eztabaidarako lau planteamendu proposatzen ditu:

1.- Hiria, mugikortasun jasangarrirantz

Hirira porturik, aireportutik, abiadura handiko eta aldirietako trenetik, errepideetatik sartzeko bideetarako hurbilketa izango abiapuntu. Zer bilakaera eta etorkizunera begirako zer gako izango dituzte arkitektura tipologiek, kontuan harturik gaurko eta etorkizuneko garraiobideen aldaketa? Zer eragin izango du aldaketa horietatik eratorritako garapen ekonomikoak ingurune hurbilean eta haren diseinuan?

Jasangarritasun irizpide berrien aldeko apustuaren aplikazioa, bidegorrien eta tranbiaren bidez hirietako espazio nagusien arteko sareak eta loturak egituratzeari eta diseinuari begira, edo elkarri loturiko espazio berrietan metroak gizarte eta arkitektura mailan izango duen eragina.

Back to top